tekst pochodzi z "Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn, Gmina Krajenka " ,
pełen tekst dostępny pod adresem
http://www.bip.krajenka.pl/?p=document&action=show&id=1423&bar_id=1224

Charakterystyka miejscowości

Głubczyn, to wieś leżąca na uboczu w środkowej części gminy Krajenka. Przypisane wsi funkcje, to podstawowa rolnicza i uzupełniająca usługowa.

Głubczyn, pod względem liczby mieszkańców, jest drugą co do wielkości wsią spośród 16 wsi sołeckich tworzących gminę Krajenka.

Wieś zamieszkują 504 osoby. W ostatnich kilku latach liczba mieszkańców zmniejszyła się. Wieś charakteryzuje zabudowa na planie typowej okolnicy, gdyż zabudowania są zlokalizowane wokół jeziora wiejskiego. Zabudowa jest zwarta, budynki przeważnie są dwukondygnacyjne ze stromymi dachami i zadbane. We wsi rozwija się budownictwo letniskowe w sąsiedztwie jeziora Wapieńskiego. Jeziora (4) są jedną z największych atrakcji wsi.

Na terenie Głubczyna obowiązuje zakaz prowadzenia działalności szkodliwej dla środowiska i mogącej je pogorszyć. Głubczyn jest znany z dobrego rolnictwa. Istnieje tu kilkanaście dobrych gospodarstw. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców. 57% ogółu stanowią gospodarstwa powyżej 10 ha. Rolnicy specjalizują się w produkcji roślinnej. Hodowla zwierząt jest niewielka. We wsi są gospodarstwa, w których zaprzestano uprawy roli i hodowli. Ta część społeczności utrzymuje się z pracy poza rolnictwem. Rzemiosło ma charakter zanikający, a znane kiedyś nie tylko we wsi kowalstwo i piekarnictwo nie istnieje. Brak gospodarstw agroturystycznych.

We wsi wybudowano wodociąg, sieć telefoniczną, energetyczną i gazową,
a główne drogi są utwardzone asfaltem. Brak kanalizacji sanitarnej. Wymienionej infrastruktury nie mają tereny letniskowe. We wsi jest przystanek autobusowy (komunikacja niewystarczająca), szkoła, przedszkole, kościół, kilka sklepów, dwa lokale gastronomiczne, boisko sportowe, sala internetowa. Brak „centrum”, ciągów pieszo – rowerowych, dobrej bazy rekreacyjnej, miejsc zabaw dla dzieci, zaplecza sanitarnego w miejscach publicznych. Dlatego społeczność wiejska przystąpiła do procesu odnowy zapisując w planie szereg zamierzeń, które będą realizowane finansowym udziałem własnym, z gminy i Unii Europejskiej.

Co wieś wyróżnia:

  • nieskażone środowisko

zakaz prowadzenia działalności szkodliwej lub wpływającej na pogorszenie środowiska,

wieś położona na uboczu

  • atrakcyjność turystyczna

bliskość 4 jezior, w tym jezioro wiejskie w centrum, wypoczynkowo – rekreacyjna część wsi nad jeziorem Wapieńskim, jeziora rybne (liny, szczupaki, hodowlane karpie i amury), rośliny i ptaki jeziorne, rzadkie okazy żab i jaszczurek, traszki,

zabytki we wsi oraz w sąsiadującym Maryńcu i Skórce,

możliwość jazdy konnej w pobliskiej Skórce i Rogownicy,

w sąsiedztwie obszar chronionego krajobrazu

  • wysoki stopień zintegrowania mieszkańców

we wsi działają organizacje i stowarzyszenia, mieszkańcy nieodpłatnie wykonują prace na rzecz wsi i jej mieszkańców, znani z bezinteresownej wzajemnej pomocy, wśród mieszkańców darczyńcy i sponsorzy

  • inicjatywy obywatelskie i gospodarność

poprzez czyny społeczne porządkowana jest wieś;

wykonano wiatę w parku, na boisku wiejskim nawieziono ziemię, uporządkowano teren, wysiano trawę i zamontowano ławki, przy cmentarzu utwardzane są parkingi, wybudowano boisko szkolne i chodniki, pomagano przy remoncie i rozbudowie szkoły i zakładaniu wiejskiego wodociągu

  • organizowanie imprez integracyjnych

dożynki wiejskie, święto pieczonego ziemniaka, kolędowanie jasełkowe, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Świętojanki, dzień patrona szkoły, Wigilia, festyny i zabawy ludowe, bale karnawałowe i sylwestrowe, odpusty
i pielgrzymki, obchody świąt państwowych i kościelnych, kultywowanie tradycji, mecze piłkarskie, spotkania plenerowe i kameralne

Napisz komentarzAugustowo zdjęcia dożynki Głubczyn szkoła Głubczyn trasy rowerowe Głubczyn zdjęcia jeziora koło Piły jezioro koło Skórki jezioro Okonte jezioro Wakunter jezioro Wapieńskie jezioro wapieńskie pzw jezioro Wapińskie jezioro Wapińskie PZW jezioro Zelgniewo jezioro Zelgniewo zezwolenia Jolanta Kempa-Małecka Jolanta Małecka ks. Maksymilian Grochowski okolicy Piły trasy rowerowe OSP Augustowo OSP Augustowo-Głubczyn OSP Głubczyn Steinau Steinau Friedhof Tadeusz Małecki trasy rowerowe Głubczyn trasy rowerowe powiatu Złotowskiego trasy rowerowe w okolicach Piły wędkowanie jezioro Wapińskie zdjęcia Głubczyna